Disclaimer

Disclaimer

LiveChat Service B.V. een digitale service verlener met een specialisatie op livechat.

Disclaimer voor www.LiveChat Service.nl

LiveChat Service B.V., hierna te noemen LiveChat Service, verleent u hierbij toegang tot www.LiveChat Service.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
LiveChat Service behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

LiveChat Service spant zich in om de inhoud van www.livechatservice.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.livechatservice.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van LiveChat Service.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www. livechatservice.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www. livechatservice.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan LiveChat Service nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij LiveChat Service.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LiveChat Service, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Livechat: Meer dan alleen een<strong> contactkanaal</strong>

Livechat: Meer dan alleen een contactkanaal