Meer LiveChat Mail

Extra mogelijkheden met uw verzonden e-mails

Tot nu toe worden e-mailcampagnes gebruikt om huidige en potentiële klanten op een “persoonlijke“ manier te benaderen, omdat het een effectieve manier van klantcontact is. Doel is dat er wordt geklikt op een link in de e-mail. Daarmee komt men op een specifieke landingspagina, waar de klant dan uit zichzelf zou moeten converteren. In de praktijk hebben potentiële klanten echter vaak vragen of willen zij eerst meer informatie om te converteren

Creëer zo veel mogelijk contact

LiveChat mail zorgt ervoor dat de klant vanuit een e-mail direct een live chat kan starten om vragen te stellen. Op deze manier wordt de klant meteen geholpen in een conversatie met een live chatoperator. Hiermee wordt er voorkomen dat de klant afhaakt door een gebrek aan, of het niet kunnen vinden van de juiste informatie. Stelt de klant een persoonlijk telefoongesprek op prijs? Dan kan de chatoperator hierin direct actie ondernemen.

Effectievere e-mailcampagnes

Deze directe hulp ondersteunt klanten in hun beslismoment, waardoor zij eerder converteren. LiveChat mail zorgt voor een explosieve stijging van de conversie van uw e-mailcampagnes en website bezoek explosief stijgt!

Livechat: Meer dan alleen een<strong> contactkanaal</strong>

Livechat: Meer dan alleen een contactkanaal