Meer Service

De juiste serviceverlening via ieder apparaat

Live chat onderscheidt zich van andere klantcontact middelen door website bezoekers zowel via computer, tablet als telefoon contact te aan te bieden. Daarnaast kunnen bezoekers tijdens het surfen vragen stellen. Er hoeft dus geen gebruik te worden gemaakt van contactmogelijkheden buiten de website als telefoon of e-mail. Met het leveren van deze dienst via uw website krijgen bezoekers een laagdrempelige, anonieme en gebruiksvriendelijke manier om vragen te stellen. Niet alleen zal de klanttevredenheid stijgen, ook uw contact met potentiële klanten zal hierdoor toenemen.

Klantenservice naar een hoger niveau tillen

Live chat is als klantcontact middel niet alleen onderdeel van de klantenservice, maar ook een middel om uw klantenservice nieuw leven in te blazen. Onderzoeken van [24]7, eDigital Research en Forrester hebben aangetoond dat live chat als klantcontact middel het best wordt beoordeeld. Met name millennials (<35 jaar) zijn zeer positief. Met het oog op de toekomst een positief gegeven, omdat deze groep consumenten in vergelijking met oudere groepen alleen maar toeneemt.

Live chat voor meer klantbinding

Live chat is geen vervanging van telefonie of mail maar een aanvulling op de huidige klantcontact middelen. De eigenschappen van live chat zoals de laagdrempeligheid en het gebruiksgemak zullen zorgen voor meer klantcontact. Intensiever contact met de klant, dat positief wordt gewaardeerd, leidt op een natuurlijke wijze tot meer binding. Zo werkt het ook met vrienden waar u veel contact mee heeft, dat zijn over het algemeen uw betere vrienden. Live chat creëert mogelijkheden voor vriendschappen, want bij positief contact zal dit leiden tot terugkeer. Dit resulteert in een wederzijdse relatie waarin klanten ook u zullen helpen. Problemen met de website, tips en tops zullen via de chat worden gemeld.

Vragen worden niet op commando gecreëerd

De kracht en waarde van de klantenservice is communicatie, tweerichtingsverkeer waardoor beide partijen elkaar beter kunnen begrijpen. Toch communiceren bedrijven vaak alleen via de website, nieuwsbrief en sociale media. Wil je echt weten wat de wensen zijn van potentiële klanten? Etaleer dan niet alleen je bedrijfsvisie, producten en diensten, maar luister op het moment dat de klant een vraag heeft.

Live chat stelt website bezoekers in staat zelf op een laagdrempelige manier contact met u op te nemen. Veel bedrijven doen telefonisch onderzoek of zetten enquêtes uit om wensen en behoeften van de doelgroep te achterhalen. Vragen en opmerkingen worden echter niet op commando gecreëerd. Vragen ontstaan op het moment dat men op zoek is naar informatie. Daarom moest je vroeger op school ook altijd voor de les de stof bestuderen. Geef klanten dus een platform waar zij zelf de bal in handen hebben en zelf de beslissing kunnen nemen.

Bereikbaar van 09:00-23:00, ook in het weekend!

In tegenstelling tot telefonie en e-mail is het voor websitebezoekers met live chat mogelijk ook buiten kantoortijden contact op te nemen. Afhankelijk van de hoeveelheid traffic die uw website buiten kantoortijden genereert kunt u de afweging maken hier ook voor te kiezen. Bij onze klanten zien we dat 37,5% van de chats buiten kantoortijden binnenkomt. Een belangrijk gegeven is dat bezoekers die chatten volgens onderzoek van Boldchat 4,5 keer waardevoller zijn dan bezoekers die niet chatten. Kortom, met chat diensten van 09:00-23:00 7 dagen per week levert u een brede service die tevens waardevol is voor eigen organisatie.

Livechat: Meer dan alleen een<strong> contactkanaal</strong>

Livechat: Meer dan alleen een contactkanaal